Aktualno

Objave – januar 2021

V novi študiji sta Žiga Kozinc in prof. dr. Nejc Šarabon preučevala prehodne značilnosti nihanja telesa med enonožno stojo. Primerjala sta baletnike in mlajše odrasle osebe. Ugotovila sta, da so baletniki poleg boljšega splošnega ravnotežja pokazali tudi drugačne...

Preberi več

Objave – december 2020

Zanesljivost merjenja elektromiografskih spremenljivk na izoinercijski napravi Avtorji Darjan Spudić. Darjan Smajla in Nejc Šarabon so v članku z naslovom »Intra-session reliability of EMG Flywheel squats« kot prvi preverili zanesljivost elektromiografskih...

Preberi več

Objave – November 2020

Prilagojen protokol za vrednotenje živčno-mišične funkcije kolena pri pacientih z osteoartritisom kolena Regresijska premica grafa raztrosa hitrosti prirastka ali upada (relaksacije) sile in vrha sile se uporablja za vrednotenje živčno mišične funkcije. Avtorji Nejc...

Preberi več

Objave – oktober 2020       

Asimetrije v jakosti, moči in hitrosti pri nogometaših, košarkarjih in tenisačih Avtorji Nejc Šarabon, Darjan Smajla, Nicola A. Maffiuletti in Chris Bishop so v objavljenem članku: “Strength, Jumping and Change of Direction Speed Asymmetries in Soccer, Basketball and...

Preberi več

Objave – september 2020

Odnos sila-hitrost in asimetrije pri košarkarjih (September 2020) Avtorji asist. Žiga Kozinc, prof. dr. Goran Marković, doc. dr. Vedran Hadžić in prof. dr. Nejc Šarabon so objavili članek v reviji Journal of Sport Sciences v katerem so preučevali povezave med odnosi...

Preberi več

Objave – julij 2020

Ocena asimetrij z metodo regresijske premice grafa raztrosa hitrosti prirastka sile in vrha sile Avtorji Darjan Smajla, Olivera Knežević, Dragan Mirkov in Nejc Šarabon so v objavljenjem članku: “Interlimb Asymmetries and Ipsilateral Associations of Plantar Flexors and...

Preberi več

Objave – Junij 2020

Veljavnost in zanesljivost mehanskih parametrov odnosa med silo in hitrostjo pri počepih na izoinercijski napravi Avtorji Darjan Spudić, Darjan Smajla in Nejc Šarabon so v objavljenem članku »Validity and reliability of force-velocity outcome parameters in flywheel...

Preberi več

Junij/Julij 2020 – Meritve v okviru TELASI projekta

V sklopu projekta “TELASI – Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive” smo v v mesecu juniju in juliju...

Preberi več

April 2020 – Objave

Kako se uspešno vrniti v šport po poškodbi? Avtorji asist. Jan Marušič, izr. prof. dr. Petra Dolenc in prof. dr. Nejc Šarabon so v članku Psihološki vidiki rehabilitacije in vrnitve v šport po poškodbi spodnjega uda - Psychological aspect of rehabilitation and return...

Preberi več

April 2020 – Meritve v okviru TELASI projekta

V sklopu projekta “TELASI – Telesne asimetrije kot dejavnik tveganja za nastanek mišično-skeletnih poškodb: proučevanje mehanizmov nastanka in razvoj korektivnih ukrepov za njihovo odpravljanje s ciljem primarne in terciarne preventive” smo izvedli retrospektivni...

Preberi več