Aktualno

Objave december 2021

Ugotavljanje asimetrij iztegovalk kolena s pomočjo različnih spremenljivk jakosti in moči Investigation of inter-limb symmetry in knee extensors using different strength outcome measures.  Avtorji: Darjan Smajla, Jure Žitnik in Nejc Šarabon Avtorji so proučevali...

Preberi več

Objave avgust – november 2021

Vpliv starosti, spola in tipa naloge na posturalno ravnotežje v mirni stoji Effects of age, sex and task on postural sway during quiet stance Avtorji: Nejc Šarabon, Žiga Kozinc in Goran Marković V študiji so naši raziskovalci...

Preberi več

Objave junij 2021

Razlike v višini skoka iz počepa in skoka z nasprotnim gibanjem pri 770 športnikih The difference between squat jump and countermovement jump in 770 male and female participants from different sports. Avtorji: Žiga Kozinc, Jure Žitnik, Darjan Smajla, Nejc Šarabon...

Preberi več

Objave maj 2021

Primerjava vadbenih programov s poudarkom na trup, kolk in koleno z vidika vpliva na bolečino, funkcijo in mišično jakost pri osebah s sprednjo kolensko bolečino: sistematičen pregled z meta-analizo Trunk, Hip and Knee Exercise Programs for Pain Relief, Functional...

Preberi več

Objave marec 2021

Izboljšava protokola za vrednotenje živčno-mišične funkcije kolena (razvoj sile in mišična relaksacija) V novo objavljeni študiji so avtorji Darjan Smajla, Jure Žitnik in Nejc Šarabon proučevali veljavnost skrajšanega protokola za vrednotenje živčno-mišične funkcije z...

Preberi več

Objave – januar 2021

V novi študiji sta Žiga Kozinc in prof. dr. Nejc Šarabon preučevala prehodne značilnosti nihanja telesa med enonožno stojo. Primerjala sta baletnike in mlajše odrasle osebe. Ugotovila sta, da so baletniki poleg boljšega splošnega ravnotežja pokazali tudi drugačne...

Preberi več

Objave – december 2020

Zanesljivost merjenja elektromiografskih spremenljivk na izoinercijski napravi Avtorji Darjan Spudić. Darjan Smajla in Nejc Šarabon so v članku z naslovom »Intra-session reliability of EMG Flywheel squats« kot prvi preverili zanesljivost elektromiografskih...

Preberi več

Objave – November 2020

Prilagojen protokol za vrednotenje živčno-mišične funkcije kolena pri pacientih z osteoartritisom kolena Regresijska premica grafa raztrosa hitrosti prirastka ali upada (relaksacije) sile in vrha sile se uporablja za vrednotenje živčno mišične funkcije. Avtorji Nejc...

Preberi več

Objave – oktober 2020       

Asimetrije v jakosti, moči in hitrosti pri nogometaših, košarkarjih in tenisačih Avtorji Nejc Šarabon, Darjan Smajla, Nicola A. Maffiuletti in Chris Bishop so v objavljenem članku: “Strength, Jumping and Change of Direction Speed Asymmetries in Soccer, Basketball and...

Preberi več

Objave – september 2020

Odnos sila-hitrost in asimetrije pri košarkarjih (September 2020) Avtorji asist. Žiga Kozinc, prof. dr. Goran Marković, doc. dr. Vedran Hadžić in prof. dr. Nejc Šarabon so objavili članek v reviji Journal of Sport Sciences v katerem so preučevali povezave med odnosi...

Preberi več