April 2020 – Objave

Kako se uspešno vrniti v šport po poškodbi?

Avtorji asist. Jan Marušič, izr. prof. dr. Petra Dolenc in prof. dr. Nejc Šarabon so v članku Psihološki vidiki rehabilitacije in vrnitve v šport po poškodbi spodnjega uda – Psychological aspect of rehabilitation and return to sport following lower limb injuries ugotavljali, da je
za uspešno rehabilitacijo in vrnitev v šport po poškodbi poleg fizične zmogljivosti pomembno tudi športnikovo psihološko stanje. Namen našega sistematičnega pregleda literature je bil ugotoviti, kateri psihološki dejavniki vplivajo na uspešnost rehabilitacije in vrnitve v šport po mišično-tetivnih stegenskih poškodbah in predstaviti metode ter orodja, ki lahko izboljšajo okrevanje športnika s psihološkega vidika. Rezultati kažejo na številne psihološke dejavnike, ki lahko neodvisno od fizičnih sposobnosti športnika pomembno vplivajo na hitrost in kvaliteto okrevanja ter celo na odločitev o nadaljevanju ali prenehanju športne kariere. Za zagotavljanje optimalne rehabilitacije bi bilo smiselno sistemsko uvesti tudi psihološko spremljanje športnika in po potrebi izvajanje primernih psiholoških intervencij. Članek je objavljen v reviji Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine.

Link: http://mjssm.me/?sekcija=article&artid=197

Primerjava mišične aktivnosti med nordijsko vajo in vajama v podaljšanem položaju za zadnje stegenske mišice

V reviji European Journal of Translational Myology – EJTM smo objavili članek Primerjava mišične aktivnosti med nordijsko vajo in vajama v podaljšanem položaju za zadnje stegenske mišice/Comparison of electromyographic activity during Nordic hamstring exercise and exercise in lengthened position katerega avtorja sta asist. Jan Marušič, prof. dr. Nejc Šarabon.

V članku spoznavamo, da kljub številnim raziskavam ostajajo poškodbe zadnjih stegenskih mišic med najbolj problematičnimi in najpogostejšimi športnimi poškodbami. V raziskavi so preverili mišično aktivnost med dvema najučinkovitejšima vajama z vidika preventive in rehabilitacije za tovrstne poškodbe: nordijsko vajo ter vajo drsalec. Primerjali so ju z novo različico vaje, ki potencialno združi prednosti ter izniči slabosti obeh vaj (prilagojena nordijska vaja v podaljšanem položaju). Rezultati nakazujejo, da bi lahko vključevanje prilagojene nordijske vaje povečalo učinkovitost že uveljavljenih rehabilitacijskih protokolov ter pripomoglo k zmanjšanju tveganja za nastanek (ponovne) poškodbe zadnjih stegenskih mišic.

Vadbene intervencije za preprečevanje poškodb zadnje lože – sistematični pregled in meta analiza

Avtorji Rok Vatovec, asist. Žiga Kozinc in  prof. dr. Nejc Šarabon so v članku Vadbene intervencije za preprečevanje poškodb zadnje lože – sistematični pregled in meta analiza – (Exercise interventions to prevent hamstring injuries in athletes: a systematic review and meta-analysis) ugotavljali učinkovitost različnih vadbenih intervencij za prevencijo poškodb zadnje lože pri športnikih. V sistematičnem pregledu je bilo vključenih 17 študij. Zaključki študije kažejo, da je poškodbe zadnje lože mogoče značilno zmanjšati, medtem ko tedenska frekvenca in stopnjevanje obremenitve niso najpomembnejše spremenljivke, ki vplivajo na uspešnost programa. Članek je objavljen v reviji European Journal of sport science.

Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461391.2019.1689300?journalCode=tejs20