Objave december 2021

Ugotavljanje asimetrij iztegovalk kolena s pomočjo različnih spremenljivk jakosti in moči Investigation of inter-limb symmetry in knee extensors using different strength outcome measures.  Avtorji: Darjan Smajla, Jure Žitnik in Nejc Šarabon Avtorji so proučevali...

Objave avgust – november 2021

Vpliv starosti, spola in tipa naloge na posturalno ravnotežje v mirni stoji Effects of age, sex and task on postural sway during quiet stance Avtorji: Nejc Šarabon, Žiga Kozinc in Goran Marković V študiji so naši raziskovalci ugotovili pomembne razlike v posturalnem...

Objave junij 2021

Razlike v višini skoka iz počepa in skoka z nasprotnim gibanjem pri 770 športnikih The difference between squat jump and countermovement jump in 770 male and female participants from different sports. Avtorji: Žiga Kozinc, Jure Žitnik, Darjan Smajla, Nejc Šarabon...

Objave maj 2021

Primerjava vadbenih programov s poudarkom na trup, kolk in koleno z vidika vpliva na bolečino, funkcijo in mišično jakost pri osebah s sprednjo kolensko bolečino: sistematičen pregled z meta-analizo Trunk, Hip and Knee Exercise Programs for Pain Relief, Functional...

Objave marec 2021

Izboljšava protokola za vrednotenje živčno-mišične funkcije kolena (razvoj sile in mišična relaksacija) V novo objavljeni študiji so avtorji Darjan Smajla, Jure Žitnik in Nejc Šarabon proučevali veljavnost skrajšanega protokola za vrednotenje živčno-mišične funkcije z...