Objave december 2021

Ugotavljanje asimetrij iztegovalk kolena s pomočjo različnih spremenljivk jakosti in moči Investigation of inter-limb symmetry in knee extensors using different strength outcome measures.  Avtorji: Darjan Smajla, Jure Žitnik in Nejc Šarabon Avtorji so proučevali...

Objave avgust – november 2021

Vpliv starosti, spola in tipa naloge na posturalno ravnotežje v mirni stoji Effects of age, sex and task on postural sway during quiet stance Avtorji: Nejc Šarabon, Žiga Kozinc in Goran Marković V študiji so naši raziskovalci ugotovili pomembne razlike v posturalnem...

Objave junij 2021

Razlike v višini skoka iz počepa in skoka z nasprotnim gibanjem pri 770 športnikih The difference between squat jump and countermovement jump in 770 male and female participants from different sports. Avtorji: Žiga Kozinc, Jure Žitnik, Darjan Smajla, Nejc Šarabon...

Objave maj 2021

Primerjava vadbenih programov s poudarkom na trup, kolk in koleno z vidika vpliva na bolečino, funkcijo in mišično jakost pri osebah s sprednjo kolensko bolečino: sistematičen pregled z meta-analizo Trunk, Hip and Knee Exercise Programs for Pain Relief, Functional...

Objave marec 2021

Izboljšava protokola za vrednotenje živčno-mišične funkcije kolena (razvoj sile in mišična relaksacija) V novo objavljeni študiji so avtorji Darjan Smajla, Jure Žitnik in Nejc Šarabon proučevali veljavnost skrajšanega protokola za vrednotenje živčno-mišične funkcije z...

Objave – januar 2021

V novi študiji sta Žiga Kozinc in prof. dr. Nejc Šarabon preučevala prehodne značilnosti nihanja telesa med enonožno stojo. Primerjala sta baletnike in mlajše odrasle osebe. Ugotovila sta, da so baletniki poleg boljšega splošnega ravnotežja pokazali tudi drugačne...