Objave avgust – november 2021

Vpliv starosti, spola in tipa naloge na posturalno ravnotežje v mirni stoji

Effects of age, sex and task on postural sway during quiet stance

Avtorji: Nejc Šarabon, Žiga Kozinc in Goran Marković

V študiji so naši raziskovalci ugotovili pomembne razlike v posturalnem ravnotežju med spoloma, med mlajšimi in starejšimi preiskovanci, ter med različnimi nalogami (vidik postavitve stopal). Nekoliko presenetljivo je bilo predvsem to, da so starejše ženske v nekaterih nalogah imele enako dobro ali celo boljše ravnotežje kot mlajše ženske. Razlike med mlajšimi in starejšimi so bile opazne predvsem pri težjih nalogah.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636221005993

Vprašljiva uporabnost indeksa izkoristka ekscentrične faze v povezavi z zmogljivostjo odbojkarjev

Questionable Utility of the Eccentric Utilization Ratio in Relation to the Performance of Volleyball Players

Avtorji: Žiga Kozinc, Jernej Pleša in Nejc Šarabon

V študiji so avtorji preučevali indeks izkoristka ekscentrične faze (razlika med skokom iz počepa in skokom z nasprotnim gibanjem), in ugotovili, da ta indeks najbrž ni primeren za praktično uporabo v odbojki.

Link: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/22/11754/pdf

Ujemanje rezultatov različnih testov sprememb smeri z vidika lateralni asimetrij

Levels of agreement for the direction of inter-limb asymmetry during four simple change-of-direction tests in young male handball players: a pilot study

Avtorji: Žiga Kozinc, Chris Bishop, Jernej Pleša in Nejc Šarabon

V študiji so avtorji ugotavljali ujemanje med 4 različnimi testi hitre spremembe smeri z vidika razlik med levo in desno smerjo gibanja. Ugotovili so, da je med testi ujemanje slabo, kar pomeni, da mora biti obravnava asimetrij v sposobnosti hitrih sprememb smeri celovita (več testov) in specifična (testi, ki odražajo gibanje v športu).

Link: https://www.mdpi.com/2073-8994/13/10/1940/pdf

Vpliv profila sila-hitrost pri navpičnem skoku in sprintu na uspešnost pri testih skoka z zaletom, pospeševanja in spremembe smeri pri odbojkarjih

The Association Between Force-Velocity Relationship in Countermovement Jump and Sprint With Approach Jump, Linear Acceleration and Change of Direction Ability in Volleyball Players

Avtorji: Jernej Pleša, Žiga Kozinc in Nejc Šarabon

Avtroji so opravili obsežno študijo na odbojkarjih. Profil sila-hitrost je v zadnjih letih pridobil na popularnosti v raziskavah in praksi. V tej študiji so avtorji ugotovili, da bi lahko profil sila-hitrost predstavljal pomembno orodje v procesu športnega treniranja, saj so bile opažene pomembne povezave z različnimi testi zmogljivosti (skok z zaletom, šprint, testi sposobnosti hitrih sprememb smeri).

Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2021.763711/full

Povezava med največjo jakostjo mišic spodnjih okončin ter sposobnostjo hitre spremembe smeri

The relationship between lower limb maximal and explosive strength and change of direction ability: Comparison of basketball and tennis players, and long-distance runner

Avtorji: Žiga Kozinc, Darjan Smajla, Nejc Šarabon

V tej študiji, so avtorji odkrili pomembe povezave med jakostjo gležnja, kolena, kolka in trupa, ter sposobnostjo hitrih sprememb smeri. Podatki so nakazali poseben pomen jakosti kolka in trupa za zagotavljanje učinkovitosti pri hitrih spremembah smeri.

Link: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256347

Vpliv preferenčnosti in dominantnosti noge na posturalno ravnotežje v enonožni opori

The effects of leg preference and leg dominance on static and dynamic balance performance in highly-trained tennis players

Avtorja: Žiga Kozinc in Nejc Šarabon

Tokrat sta avtorja predstavila podatke, ki naslavljata temeljen vidik ocenjevanja ravnotežja. Ugotovila sta pomembne razlike med eno in drugo nogo glede posturalnega ravnotežja. Prav tako razmejita koncept preferenčnosti in dominantnosti nog. Podatki študije so uporabni za klinično okolje, v katerem se redno testira posturalno ravnotežje v mirni stoji.

Link: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0259854

Učinki 12-tedenske vadbe proti uporu za celotno telo na zmogljivost pri navpičnem skoku brez in z vojaško opremo

Effects of 12-week full body resistance exercise on vertical jumping with and without military equipment in Slovenian Armed Forces.

Avtorji: Žiga Kozinc, Nejc Šarabon, Bogdan Kovčan, Primož Pori, Jožef Šimenko, Janez Vodičar in Vedran Hadžič

V tej študiji sta Žiga Kozinc in Nejc Šarabon združila moči z raziskovalci ljubljanske Fakultete za Šport. Na pripadnikih Slovenske vojske so ugotovili pomemben doprinos dodatnega treninga k izboljšanju skakalne zmogljivosti, obenem pa so predstavili novo paradigmo testiranja – skok v vojaški opremi.

Link:https://militaryhealth.bmj.com/content/early/2021/09/07/bmjmilitary-2021-001899

Učinki utrujanja na posturalno ravnotežje v enonožni opori

The Effect of Fatigue on Single-Leg Postural Sway and Its Transient Characteristics in Healthy Young Adults

Avtorji: Žiga Kozinc, Nebojša Trajković, Darjan Smajla in Nejc Šarabon

Avtorji so v študiji poročali manjšem poslabšanju ravnotežja po protokolu utrujanja v primerjavi s predhodnimi raziskavami. Pomemben doprinos študije je ugotovitev, da bi prehodne značilnosti posturalne kontrole lahko bile bolj občutljive na utrujanje kot običajni načini vrednotenje. Ta novi metodološki vidik bo Žiga Kozinc nadalje raziskoval v internem post-doktorskem projektu RAVNOTEZ – Vrednotenje ravnotežne sposobnosti s prehodnimi značilnostmi nihanja telesa med mirno stojo: od validacije do praktične uporabnosti

Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2021.720905/full