Objave december 2021

Ugotavljanje asimetrij iztegovalk kolena s pomočjo različnih spremenljivk jakosti in moči

Investigation of inter-limb symmetry in knee extensors using different strength outcome measures. 

Avtorji: Darjan Smajla, Jure Žitnik in Nejc Šarabon

Avtorji so proučevali različne mere jakosti in moči iztegovalk kolena z namenom odkrivanja mišičnih asimetrij pri mladih športnikih. Naši rezultati so potrdili, da je za namene odkrivanja asimetrij potrebno uporabljati različne mere zaradi njihove specifičnosti.

Link: https://www.mdpi.com/2075-4418/11/10/1882

Primerjava vertikalnih in horizontalnih različic indeksa reakcijske moči, ter povezave s sposobnostjo hitre spremembe smeri

Comparison of Vertical and Horizontal Reactive Strength Index Variants and Association With Change of Direction Performance

Avtorji: Nejc Šarabon, Žiga Kozinc in Chris Bishop

Indeks reakcijske moči (ang. reactive strength index) je uveljavljena spremenljivka, uporabna tako v raziskovalne namene, kot tudi v praksi. V tej študiji so avtorji preučevali povezanost več različic tega indeksa, pridobljenega preko nalog globinskih poskokov, skoka z nasprotnim gibanjem, ter troskoka v daljino. Ugotovili so zmerne povezave med različicami indeksa reakcijske moči, vendar slabo ujemanje glede lateralnih asimetrij. Izbira naloge, na podlagi katere indeks računamo, naj bo odvisna od narave športa.

Link:https://journals.lww.com/nscajscr/Abstract/9000/Comparison_of_Vertical_and_Horizontal_Reactive.93841.aspx