Objave – januar 2021

V novi študiji sta Žiga Kozinc in prof. dr. Nejc Šarabon preučevala prehodne značilnosti nihanja telesa med enonožno stojo. Primerjala sta baletnike in mlajše odrasle osebe. Ugotovila sta, da so baletniki poleg boljšega splošnega ravnotežja pokazali tudi drugačne prehodne značilnosti nihanja, konkretneje hitrejše umirjanje po tem, ko so zavzeli položaj enonožne stoje. Študija nakazuje na morebitno dodatno vrednost analiziranja prehodnih značilnost nihanja telesa, vendar bo potrebno dodatno raziskovalno delo, da se razjasni kakšna je klinična uporabnost tega novega pristopa.

Link: https://authors.elsevier.com/c/1cJgJ4-6-TpCN