Objave – januar 2021

V novi študiji sta Žiga Kozinc in prof. dr. Nejc Šarabon preučevala prehodne značilnosti nihanja telesa med enonožno stojo. Primerjala sta baletnike in mlajše odrasle osebe. Ugotovila sta, da so baletniki poleg boljšega splošnega ravnotežja pokazali tudi drugačne prehodne značilnosti nihanja, konkretneje hitrejše umirjanje po tem, ko so zavzeli položaj enonožne stoje. Študija nakazuje na morebitno dodatno vrednost analiziranja prehodnih značilnost nihanja telesa, vendar bo potrebno dodatno raziskovalno delo, da se razjasni kakšna je klinična uporabnost tega novega pristopa.

Link: https://authors.elsevier.com/c/1cJgJ4-6-TpCN

 

V drugi novo objavljeni študiji so avtorji Darjan Smajla, Darjan Spudić in Nejc Šarabon proučevali lateralne simetrije med počepanjem na inercijski napravi. Do sedaj še ni bilo opravljenih študij (a)simetrij med visokimi ekscentrično-koncentričnimi obremenitvami. V študiji so primerjali lateralne simetrije med tremi različnimi inercijskimi bremeni (0,05, 0,125 in 0,2 kg ∙ m2) v ekscentrični in koncentrični fazi počepa. Ugotovili so, da je računanje lateralnih simetrij nekoliko bolj zanesljivo v ekscentrični fazi počepa. Povprečne in največje sile reakcije podlage so se značilno povečevale z večanjem inercijskega bremena. Ugotovili so zmanjšanje lateralnih simetrij z večanjem bremena v koncentrični fazi počepa. Vrednosti lateralnih simetrij so podobne kot pri drugih, do sedaj proučevanih funkcionalnih gibih.

Link: https://www.mdpi.com/2073-8994/13/1/111/pdf