Objave – julij 2020

Ocena asimetrij z metodo regresijske premice grafa raztrosa hitrosti prirastka sile in vrha sile

Avtorji Darjan Smajla, Olivera Knežević, Dragan Mirkov in Nejc Šarabon so v objavljenjem članku: “Interlimb Asymmetries and Ipsilateral Associations of Plantar Flexors and Knee Extensors Rate-of-Force Development Scaling Factor” predstavili uporabo metode regresijske premice grafa raztrosa hitrosti prirastka sile in vrha sile za vrednotenje asimetrij spodnjih okončin. Proučevanje razlik med okončinami z omenjeno metodo (merilo živčno-mišične hitrosti) ima potencialno praktično vrednost saj ocenjuje živčno-mišično funkcijo pri izvedbi kontrakcij različnih submaksimalnih vrednosti.

Link: https://www.mdpi.com/2073-8994/12/9/1522

Uvedba izračuna regresijske premice raztrosnega diagrama hitrosti prirastka sile in vrha sile v dinamičnih pogojih

Avtorji Nejc Šarabon, Dragan Mirkov, Olivera Knežević in Darjan Smajla so kot prvi uveljavili izračuna regresijske premice raztrosenega diagrama hitrosti prirastka sile in vrha sile (merilo živčno-mišične hitrosti) v dinamičnih pogojih (globinski skoki). Do sedaj je bilo raziskovanje s pomočjo omenjene metode izvajano samo v izometričnih pogojih. Meritve v dinamičnih pogojih imajo večjo praktično vrednost z vidika ocenjevanja živčno-mišične hitrosti.

Link: https://authors.elsevier.com/c/1bX844-6-Toga