Objave – Junij 2020

Veljavnost in zanesljivost mehanskih parametrov odnosa med silo in hitrostjo pri počepih na izoinercijski napravi

Avtorji Darjan Spudić, Darjan Smajla in Nejc Šarabon so v objavljenem članku »Validity and reliability of force-velocity outcome parameters in flywheel squats« preverjali veljavnosti in zanesljivosti mehanskih parametrov odnosa med silo in hitrostjo (s-h) pri počepih na izoinercijski napravi. Glavni cilj na primarni ravni je bil določiti minimalno število ponovitev vaje za reprezentativen vpogled v mehanske parametre s in h, in sicer za deset enakomerno stopnjevanih inercijskih bremen. Teoretična največja sila in moč sta pokazala manjšo absolutno napako kot naklon krivulje s-h in največja teoretična hitrost, ko smo izbrali tri bremena ali več. Z izbiro štirih inercijskih bremen (0,025, 0,075, 0,225 in 0,25 kg*m2) se je absolutna napaka pri naklonu krivulje s-h zmanjšala na največ 5%. Ugotovili smo, da je za reprezentativen vpogled v parametre s in h potrebno povprečiti šest ponovitev. Optimizirana metoda ocenjevanja teoretičnih izhodnih mer odnosa s-h v prihodnje omogoča hiter in manj utrujajoč postopek za oceno mehanskih zmogljivosti mišic nog, prilagajanje intenzivnosti in spremljanje učinkov vadbe za moč pri izvedbi počepa na inercijski napravi. Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021929020302475