Objave junij 2021

Razlike v višini skoka iz počepa in skoka z nasprotnim gibanjem pri 770 športnikih

The difference between squat jump and countermovement jump in 770 male and female participants from different sports.

Avtorji: Žiga Kozinc, Jure Žitnik, Darjan Smajla, Nejc Šarabon

Avtorji so v tej študiji analizirali razliko med dvema najpogostejšima skokoma, ki se uporabljata pri ocenjevanju sposobnosti športnikov, t.j. skoku iz počepa in skoku z nasprotnim gibanjem. Čeprav se je razlika med skokoma v literaturi uveljavila kot merilo športne zmogljivosti (boljši rezultat skoka z nasprotnim gibanjem napram skoku iz počepa naj bi odražal sposobnost shranjevanja elastične energije in izkoriščanje cikla razteg-kontrakcija), so ugotovili, da ta spremenljivka med posamezniki iz različnih športov ni povezana s splošno sposobnostjo pri skokih, in je celo največja pri manj treniranih posameznikih. Gre za pomembne ugotovitve na področju športne znanosti, saj se omenjena testa uporabljata tako v praksi kot v raziskavah. 

Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2021.1936654

Prehodne značilnosti nihanja v enonožni stoji pri športnikih z zgodovino zvinov gležnja

Transient characteristics of body sway during single-leg stance in athletes with a history of ankle sprain

Po dveh člankih na temo prehodnih značilnosti nihanja telesa, so v tretjem članku o tem merilnem pristopu avtorji Žiga Kozinc, Nebojša Trajković in Nejc Šarabon preučevali športnike, ki so utrpeli enega ali več zvinov gležnja v preteklem letu od trenutka meritev.  V nasprotju s hipotezo, ki so jo oblikovali na podlagi dveh predhodnih študij, so v tem članku pokazali, da prehodne značilnosti nihanja telesa ne razlikujejo športnikov z zvinom gležnja in brez njega. Potrebne so nadaljnje raziskave, da se razišče še, ali bi lahko prehodne značilnosti nihanja telesa uporabili za odkrivanje tveganja padcev pri starejših.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636221001077?dgcid=coauthor

Vrednotenje asimetrij s premico grafa raztrosa hitrosti prirastka sile in relaksacije

Asimetrije med različnimi mišičnimi skupinami so najbolj pogosto proučevane v maksimalnih pogojih, čeprav večina športnih in funkcionalnih gibanj zahteva tudi submaksimalni razvoj sile ter mišično relaksacijo. V novo objavljeni študiji so avtorji Darjan Smajla, Jure Žitnik in Nejc Šarabon proučevali vrednotenje asimetrij iztegovalk kolena v submaksimalnih pogojih razvoja sile in relaksacije med tenisači, košarkarji in študenti Fakultete za šport. Rezultati študije so pokazali, da je metoda vrednotenja asimetrij s premico grafa raztrosa hitrosti prirastka sile in relaksacije uporabna in občutljiva za bolj poglobljeno oceno živčno-mišične funkcije.

Link: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2021.679322/full

Bilateralni deficit pri vertikalnem skoku in njegova povezanost s sposobnostjo hitre spremembe smeri

Avtorja: Žiga Kozinc in Nejc Šarabon

Bilateralni deficit je znan živčno-mišični pojav, vendar so raziskave do sedaj redko naslavljale njegovo povezanost s športno uspešnostjo. V tej študiji sta avtorja ugotovila, da je večji bilateralni deficit povezan z boljšo sposobnostjo hitrih sprememb smeri. To posredno nakazuje, da so unilateralne vaje (ki spodbujajo bilateralni deficit) najverjetneje primernejše kot bilateralne vaje, v primeru da je cilj treninga izboljšati sposobnost hitre spremembe smeri. To je ključno predvsem v športih, kot sta košarka in tenis.

 

Povezanost izometrične jakosti spodnjih udov in trupa z zmogljivostjo pri vertikalnem skoku

Avtorja: Žiga Kozinc in Nejc Šarabon

V tej študiji sta avtorja na vzorcu mladih nogometašev preverila povezanost med izometrično jakostjo mišic gležnja, kolena, kolka in trupa ter sposobnostjo vertikalnega skakanja. Ugotovila sta, da je izometrična jakost pozitivno povezana s sposobnostjo skakanja. Največje povezave so bile odkrite za mišice kolka. Nekoliko presenetljiva ugotovitev je bila tudi pozitivna povezanost jakost trupa s sposobnostjo skakanja.

Link:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1091367X.2021.1937176

Prehodne značilnosti nihanja v enonožni stoji pri športnikih z zgodovino zvinov gležnja

Transient characteristics of body sway during single-leg stance in athletes with a history of ankle sprain

Po dveh člankih na temo prehodnih značilnosti nihanja telesa, so v tretjem članku o tem merilnem pristopu avtorji Žiga Kozinc, Nebojša Trajković in Nejc Šarabon preučevali športnike, ki so utrpeli enega ali več zvinov gležnja v preteklem letu od trenutka meritev.  V nasprotju s hipotezo, ki so jo oblikovali na podlagi dveh predhodnih študij, so v tem članku pokazali, da prehodne značilnosti nihanja telesa ne razlikujejo športnikov z zvinom gležnja in brez njega. Potrebne so nadaljnje raziskave, da se razišče še, ali bi lahko prehodne značilnosti nihanja telesa uporabili za odkrivanje tveganja padcev pri starejših.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636221001077?dgcid=coauthor