Objave maj 2021

Primerjava vadbenih programov s poudarkom na trup, kolk in koleno z vidika vpliva na bolečino, funkcijo in mišično jakost pri osebah s sprednjo kolensko bolečino: sistematičen pregled z meta-analizo

Trunk, Hip and Knee Exercise Programs for Pain Relief, Functional Performance and Muscle Strength in Patellofemoral Pain: Systematic Review and Meta-Analysis

V sistematičnem pregledu literature (Avtorji: Denisa Manojlović, Žiga Kozinc, Nejc Šarabon) z meta-analizo so avtorji ugotovili, da so programi vadbe za sprednjo kolensko bolečino, ki vključujejo vaje za kolk ali združene vaje za kolk in koleno, bolj učinkoviti kot programi, ki vsebujejo samo vaje za koleno. V rehabilitaciji in preventivi sprednje kolenske bolečine je tako smiselno poseben poudarek nameniti krepitvi mišic kolka.

Link: https://www.dovepress.com/trunk-hip-and-knee-exercise-programs-for-pain-relief-functional-perfor-peer-reviewed-fulltext-article-JPR

 

 

Povezanost jakosti in gibljivosti gležnja z stabilnostjo med enonožno stojo pri športnikih

Relationship between ankle strength and range of motion and postural stability during single-leg quiet stance in trained athletes

V študiji športnikov (Avtorji: Nebojša Trajković, Žiga Kozinc, Darjan Smajla, Nejc Šarabon) različnih disciplin avtorji ugotavljajo pomembno povezanost jakosti in gibljivosti gležnja s stabilnostjo in ravnotežjem. Največja povezanost je bila opažena med gibljivostjo gležnja in stabilnostjo v smeri medialno-lateralni smeri (levo-desno).

Link: https://www.nature.com/articles/s41598-021-91337-6

 

 

Ponovljivost profiliranja sila-hitrost-moč pri sprintu s pomočjo sistema KiSprint

Reliability of Sprint Force-Velocity-Power Profiles Obtained with KiSprint System

Avtorji: Nejc Šarabon, Žiga Kozinc, Amador Garcia Ramos, Olivera M. Knežević, Milan Čoh, Dragan M. Mirkov

Namen študije je bil preveriti ponovljivost spremenljivk, ki opredeljujejo odnos sila-hitrost-moč pri sprintu. Avtorji so ugotovili, da ima večina spremenljivk dobro ponovljivost znotraj obiska in med obiski. Izjema sta bili dve ključni spremenljivki, in sicer naklon odnosa sila-hitrost, ter delež upada horizontalne sile tekom sprinta. Pri analizi profila sila-hitrost-moč je tako v praski potrebna previdnost zaradi nekoliko slabše ponovljivosti nekaterih ključnih spremenljivk.

Link: https://www.jssm.org/jssm-20-357.xml%3EFulltext