Objave marec 2021

Izboljšava protokola za vrednotenje živčno-mišične funkcije kolena (razvoj sile in mišična relaksacija)

V novo objavljeni študiji so avtorji Darjan Smajla, Jure Žitnik in Nejc Šarabon proučevali veljavnost skrajšanega protokola za vrednotenje živčno-mišične funkcije z vidika razvoja sile in relaksacije. Do sedaj se je uporabljal protokol, ki je vseboval 100-125 eksplozivnih izometričnih kontrakcij pri različnih intenzitetah, ki lahko privede do utrujenosti. V študiji smo ugotovili da je za zanesljiv izračun regresijske premice grafa hitrosti prirastka ali relaksacije sile in vrha sile dovolj 36 eksplozivnih izometričnih kontrakcij. Prednost skrajšanega protokola je predvsem v skrajšanem času ocene živčno-mišične funkcije kolena s katero se lahko izognemo utrujenosti predvsem pri oceni zmogljivosti ljudi z različnimi težavami ali bolečino.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33854424/ 

Prehodne značilnosti nihanja v enonožni stoji pri športnikih z zgodovino zvinov gležnja

Transient characteristics of body sway during single-leg stance in athletes with a history of ankle sprain

Po dveh člankih na temo prehodnih značilnosti nihanja telesa, so v tretjem članku o tem merilnem pristopu avtorji Žiga Kozinc, Nebojša Trajković in Nejc Šarabon preučevali športnike, ki so utrpeli enega ali več zvinov gležnja v preteklem letu od trenutka meritev.  V nasprotju s hipotezo, ki so jo oblikovali na podlagi dveh predhodnih študij, so v tem članku pokazali, da prehodne značilnosti nihanja telesa ne razlikujejo športnikov z zvinom gležnja in brez njega. Potrebne so nadaljnje raziskave, da se razišče še, ali bi lahko prehodne značilnosti nihanja telesa uporabili za odkrivanje tveganja padcev pri starejših.

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966636221001077?dgcid=coauthor