Objave – september 2020

Odnos sila-hitrost in asimetrije pri košarkarjih (September 2020)

Avtorji asist. Žiga Kozinc, prof. dr. Goran Marković, doc. dr. Vedran Hadžić in prof. dr. Nejc Šarabon so objavili članek v reviji Journal of Sport Sciences v katerem so preučevali povezave med odnosi sila-hitrost-moč pri eno-sklepnih in več-sklepnih gibanjih. Ugotovili so, da so različna gibanja z vidika tega pomembnega biomehanskega odnosa zelo specifična, kar pomeni, da je v kineziološki obravnavi potrebno vsak gib obravnavati ločeno.

Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02640414.2020.1816271?journalCode=rjsp20

Prilagojen protokol za vrednotenje živčno-mišične funkcije kolena pri pacientih z osteoartritisom kolena

Regresijska premica grafa raztrosa hitrosti prirastka ali upada (relaksacije) sile in vrha sile se uporablja za vrednotenje živčno mišične funkcije. Avtorji Nejc Šarabon, Žiga Kozinc, Tina Čeh in Darjan Smajla so v članku »Adapted protocol o frate of force development and relaxation scaling factor for neuromuscular assessment in patients with knee osteoarthritis« uveljavili metodo, pri kateri se uporabljajo samo nižje submaksimalne sile z namenom izogibanja bolečini v kolenu, ki se lahko pojavi pri pacientih z osteoartritisom kolena.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33197807/