Vprašalniki

Športne poškodbe so kljub naraščajočemu znanju in preventivni dejavnosti v športni praksi še vedno zelo pogost pojav. Akutne in kronične poškodbe za športnika predstavljajo nevarnost zaradi odsotnosti s treninga, tekmovanj ali konca kariere ter povzročajo ekonomsko breme. Z namenom beleženja pojavnosti in preprečevanja športnih poškodb smo v sklopu projekta razvili spletno orodje za zajem preteklih in sledenje sprotnih akutnih in kroničnih poškodb.

Retrospektivni vprašalnik

Vprašalnik o preteklih športnih poškodbah (12 m)

Prospektivni vprašalnik

Vprašalnik za sprotno/tekoče spremljanje poškodb